Adatvédelem, Adatkezelés

GDPR adatkezelés
Mózsáné Csonka Renáta e.v. adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz, rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Az Adatkezelő adatai:
Név: Mózsáné Csonka Renáta
Adószám: 68664880-1-37
Székhely: Paks, 7030 Építők útja 33.
Weblap: www.relaxkozmetika.hu
Kapcsolattartás:
Telefon: 06307176714
E-mail: info@relaxkozmetika.hu
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérdését felteheti telefonon, e-mail-en vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm, az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.
1. Adatkezelési célok:
Kozmetika és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezelem.
2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához. Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: a) Az Ön személyes adatának használata (név, cím) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri, Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
3. b) Telefonszámára, nevére az időpont egyeztetés miatt van szükség, Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont. Hozzájárulását a telefonszám és neve megadásával adja meg, Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
4. c) Neve és e-mail címe-amennyiben ehhez írásban hozzájárult a kozmetikai kezelés előtti nyilatkozat kitöltésével, vagy e-amilen feliratkozott hírlevél küldésére-hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.
d) Lakcímére-amennyiben ehhez írásban hozzájárult a nyilatkozat kitöltésével-postai úton küldök marketing célú információkat.
3. Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség által meghatározott időpontig őrzöm meg. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kérésére törlöm, vagy az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm.
4. Érintett jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat átadása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
5. Jogorvoslati tájékoztatás Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint-az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Tevékenység: Számviteli bizonylat kiállítása, Számviteli könyvelési tevékenység, Kapcsolattartási adatok. Kezelt Adatok: Név, Lakcím, adószám, Telefonszám. , Adatkezelési cél: Számla kiadása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés, időpont egyeztetés, változtatása.
Adatkezelési Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés, c) pont és GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pont.
Adattovábbítás: A NAV felé, a Könyvelő felé nem történik.
Tárolás helye és ideje: Székhelyen zárható helyen legalább 8 év, Könyvelőnél legalább 8 év. Biztonsági mentéssel elvégezve zárható helyen az üzleti kapcsolat fennállását követően egy év-. Írásban bármikor kérhető a törlés.

Mózsáné Csonka Renáta, Kozmetikus
Relax Kozmetika-Paks
Építők útja 33
06-30-717-6714